Biểu ngữ

Gắn biểu ngữ hay lôgô Careerjet vào website của bạn rất dễ dàng: việc bạn phải làm là cóp và dán mã HTML được đưa dưới đây. Chọn mầu, kích cỡ và phông mà bạn muốn-liên kết đưa dưới đây chỉ là ví dụ. Bạn có thể tùy chỉnh dòng liên kết cũng như website mà nó dẫn tới, dù đó là trang kết quả tìm kiếm cho một ngành nghề, khu vực hay dịch vụ cụ thể. Bạn cũng có thể gắn các liên kết để dẫn người sử dụng website của bạn quay trở lại mạng lưới website của Careerjet ở các nước khác.

Tới trang chủ | Kích cỡ biểu ngữ : 468×60 | Xem chỉ dẫn lại

Tới dịch vụ của nhà tuyển dụng | Kích cỡ biểu ngữ : 468×60 | Xem chỉ dẫn lại

Tới các dịch vụ của đối tác | Kích cỡ biểu ngữ : 468×60 | Xem chỉ dẫn lại