Nhà quảng cáo

Hộp Việc Làm

Hộp Tìm Kiếm

  Mẫu Tìm Kiếm

API

Mẫu Tìm Kiếm

Bạn cũng có thể lựa chọn gắn Mẫu Đơn Tìm Kiếm Careerjet trong trang web của bạn. Điều này cho phép khách truy cập tìm kiếm việc làm trực tiếp từ trang web của bạn. Tất cả bạn phải làm là chỉnh sửa nó theo những bước đơn giản sau, và sau đó sao chép và ghi lại mã HTML đã cung cấp vào trang của bạn. Lúc đó trang của bạn sẽ có tính năng đầy đủ như một công cụ tìm kiếm việc làm.

1

Chỉnh sửa Mẫu Đơn Tìm Kiếm

 
2

Thử nghiệm Mẫu Đơn Tìm Kiếm

3

Cóp/dán mã dưới đây vào website của bạn