Nhà quảng cáo

  Hộp Việc Làm

Hộp Tìm Kiếm

Mẫu Tìm Kiếm

API

Hộp Việc Làm

Bạn có thể gắn hộp việc làm Careerjet trực tiếp vào website của mình, giúp cho người xem dễ dàng và nhanh chóng tìm thấy các việc làm mong muốn. Hàng ngày, hộp việc làm sẽ đưa ra danh sách các việc làm mới được cập nhật tương ứng với tìm kiếm của bạn. Việc bạn cần làm là tùy sửa tìm kiếm (loại công việc, khu vực.. ) và sau đó cóp và dán các mã HTML được cung cấp.

2

Thử nghiệm Hộp Việc Làm

3

Cóp/dán mã dưới đây vào website của bạn

 Thêm tính năng này vào blog, nó sẽ tự động điều chỉnh phù hợp với thiết kế blog của bạn.