API tìm kiếm công cộng của Careerjet

Nếu bạn là một webmaster và muốn đưa các kết quả tìm kiếm Careerjet vào trong website của mình, bạn có thể dùng API tìm kiếm công cộng của chúng tôi để làm điều đó. Đến nay, chúng tôi đã có những ngôn ngữ sau:

Mẫu API cho các ngôn ngữ khác sẽ sớm có mặt, vì vậy đừng quên kiểm tra lại trang này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay gợi ý nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. liên hệ chúng tôi.

Để tránh lạm dụng dich vụ API, chúng tôi hạn chế các cuộc gọi của bạn. Nếu bạn sử dụng API khá thường xuyên và muốn yêu cầu xóa bỏ sự hạn chế, vui lòng liên hệ chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh nó sau khi xem xét trang của bạn.