Chính Sách Bảo Mật Của Careerjet

Bảo vệ sự riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với công ty TNHH Careerjet ("Careerjet"). Chính sách bảo mật này giải thích cách Careerjet thu thập, sử dụng, và tiết lộ các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong khi sử dụng website của công ty-http://www.careerjet.com.vn -(website).

Browse thông tin

Khi bạn sử dụng trang web Careerjet, các máy chủ của chúng tôi có thể thu thập thông tin gián tiếp và tự động về các hoạt động của bạn khi vào thăm trang web, bao gồm các trang bạn xem cũng như số lần xem và thông tin về browser mà bạn đang dùng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đặc định hóa các mặt về kinh nghiệm tìm kiếm việc làm,với mục đích quản trị hệ thống và cải thiện website.

Thông tin cá nhân bạn cung cấp

Nhìn chung, bạn có thể thăm website của chúng tôi mà không cần tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân để xác minh về bản thân bạn. Tuy nhiên, trong một vài mục cụ thể của website này, chúng tôi đề nghị bạn cung cấp các thông tin cá nhân để xác định như tên, địa chỉ email, và hồ sơ của bạn. Các thông tin cá nhân có thể nhận biết của bạn chỉ được dùng để chuyển thông tin hay dịch vụ cụ thể mà bạn đã yêu cầu, vì mục đích quản trị hệ thống và cũng để cải thiện website.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý của bạn, ví như khi bạn nộp hồ sơ cho nhà tuyển dụng thông qua Careerjet hoặc là muốn các nhà tuyển dụng ó thể tìm kiếm và xem được các hồ sơ đó. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp nhất định,chúng tôi bị buộc phải tiết lộ thông tin cho chính phủ hay các bên thứ ba một cách hợp pháp, và nếu khi Careerjet là một phần của một tổ chức khác, tổ chức đó cũng sẽ có quyền sở hữu những thông tin cá nhân do Careerjet thu thập và có đầy đủ quyền và nghĩa vụ về thông tin cá nhân của bạn như quy định trong chính sách bảo mật.

Xóa Thông tin Cá nhân

Bạn có thể xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách xóa tài khoản của bạn.

Careerjet sử dụng cookie để đảm bảo sự hoạt động đúng và hiệu quả của trang chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt web cho phép bạn xóa các tập tin cookies từ ổ đĩa cứng của máy tính, ngăn chặn cookies, hoặc nhận được một thông báo trước khi một cookies được lưu trữ. Tuy nhiên, xin lưu ý, có một số tính năng hoặc dịch vụ Careerjet không thể hoạt động đúng nếu không có cookies.

Careerjet cho phép cookie của bên thứ ba trên trang của mình. Ví dụ, các công cụ của bên thứ ba đặt trên trang, bao gồm những thứ mà cho phép chia sẻ truyền thông xã hội, có thể sử dụng cookie để nhớ các cài đặt ưa thích của người dùng. Careerjet cũng sử dụng các dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi các bên thứ ba, trong đó sử dụng cookie để thu thập thông tin phi cá nhân về người truy cập tới trang web (bao gồm địa chỉ IP) và dự liệu mà họ truy cập vào trang. Các dịch vụ phân tích web của bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi với các báo cáo dựa trên các thông tin phi cá nhân này để giúp chúng tôi hiểu làm thế nào người truy cập gắn kết với trang của chúng tôi. Ngoài ra, các dịch vụ phân tích web bên thứ ba có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp với các công ty quảng cáo, cho dịch vụ điều hướng mục tiêu quảng cáo của họ.

Careerjet sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba mà có thể đặt hoặc cookie truy cập vào ổ cứng của máy tính để phân biệt trình duyệt web của bạn và theo dõi các thông tin liên quan đến việc quảng cáo trên trình duyệt web của bạn, chẳng hạn như các loại quảng cáo hiển thị và các trang web trên mà các quảng cáo xuất hiện. Các công ty này có thể sử dụng thông tin bạn truy cập trang web của chúng tôi và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hoá và dịch vụ có ích cho bạn trên trang của chúng tôi hay các trang bên thứ ba khác. Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà quảng cáo bên thứ ba chỉnh quảng cáo của họ trên trang của chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi cung cấp cho họ trong hình thức tổng hợp. Thông tin này không tiết lộ về cá nhân bạn.

Các công ty quảng cáo của bên thứ ba sử dụng bởi Careerjet hoạt động theo các chính sách bảo mật riêng của họ và chúng tôi khuyên bạn nên hiểu các chính sách bảo mật của công ty đó. Careerjet không có quyền kiểm soát hoặc truy cập vào bất kỳ thông tin chứa trong các cookie được đặt trên máy tính của bạn bằng cách quảng cáo của bên thứ ba.

Bạn có thể bỏ tính năng quảng cáo Google bằng cách truy cập Google Quản Lý Tùy Chọn Quảng Cáo.

An ninh

Để giúp bảo vệ tính tuyệt mật cho các thông tin cá nhân, Careerjet sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp với tính nhạy cảm của thông tin. Tuy nhiên, rủi ro an ninh và riêng tư không thể hoàn toàn bị loại bỏ và Careerjet không thể bảo đảm rằng các thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị tiết lộ trong các trường hợp được nêu trong chính sách bảo mật này.

Sửa Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào,và sẽ gửi phần sửa đổi tới địa chỉ email của bạn, hoặc công bố chúng trên website Careerjet.

Câu hỏi?

Nếu bạn có thắc mắc về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.