2783  

việc làm lap rap dien tu

  

Nhân viên lao động phổ thông-lắp ráp điện tử (không cần kinh nghiệm)

Cong ty TNHH Cong nghe dien tu Thanh Son - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lao động phổ thông- lắp ráp điện tử

Cong ty TNHH Cong nghe dien tu Thanh Son - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử

CONG TY CO PHAN DIEN TU - DIEN MAY THANG - Hà Nội - 3.000.000-3.500.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử

CONG TY TNHH DIEN- DIEN TU THANH KHANG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử

Cong ty TNHH Dien Tu Hoang Phat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Lao Động Phổ Thông Lắp Ráp Loa Rời

Cong Ty TNHH Dien Tu Thoi Dai - Việt Nam

Công nhân láp ráp tủ bảng điện

Cong ty TNHH Thiet bi dien Sang Trong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân láp ráp tủ bảng điện

Cong ty TNHH Thiet bi dien Sang Trong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp linh kiện điện tử

Cong ty kinh doanh van tai dien may Hoang Hung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lắp Ráp Điện Tử

Hà Nội

Nhân Viên Lắp Ráp Điện Tử

Cong Ty VNPT Technology - Hà Nội

tuyển công nhân lắp ráp linh kiện điển tử

Hải Phòng - 3.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trưởng Phòng Sản Xuất Lắp Ráp Bản Mạch

Navigos Search's Client - Thái Nguyên - 1.500-2.000 $ một tháng

Nữ Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử

FAPV - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nữ lắp ráp linh kiện điện tử ( lao động phổ thông)

FAPV - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Cong ty TNHH DV Sai Gon Works - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nữ lắp ráp điện tử ( lao động phổ thông)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

công nhân lắp ráp linh kiện điện tử đi làm ngay

Hải Phòng - 3.000.000-3.500.000₫ một tháng

Công nhân nam/ nữ kỹ thuật lắp ráp, đấu tủ điện công nghiệp

Cong ty TNHH He thong Cong nghiep Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân nam/ nữ kỹ thuật lắp ráp, đấu tủ điện công nghiệp

Cong ty TNHH He thong Cong nghiep Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>