2061  

việc làm lap rap dien tu

  

Công nhân lắp ráp điện tử

Cong Ty Dien Tu cua Nhat Ban - Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lao động phổ thông-lắp ráp điện tử (không cần kinh nghiệm)

Cong ty TNHH Cong nghe dien tu Thanh Son - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lao động phổ thông- lắp ráp điện tử

Cong ty TNHH Cong nghe dien tu Thanh Son - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân lắp ráp điện tử 18

Cong Ty Dien Tu cua Nhat Ban - Nhật Bản - Tiền Giang

Công nhân chuyên sản suất lắp ráp linh kiện điện - điện tử

Cong ty TNHH dau tu TM va DV Song Kim - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Lao Động Phổ Thông Lắp Ráp Điện Tử

Cong ty TNHH Hung Loa Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Lao Động Phổ Thông Lắp Ráp Điện Tử

Bến Tre - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lắp Ráp Điện Tử

Tp Hồ Chí Minh

Lao Động Phổ Thông Lắp Ráp Điện Tử

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lắp Ráp Điện Tử

Cong Ty VNPT Technology - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử

Cong ty TNHH Dich vu Hai Ngoc - Tp Hồ Chí Minh - 3.025.000₫ một tháng

Nhân Viên Lắp Ráp Điện Tử

Hà Nội

Nữ lắp ráp linh kiện điện tử ( lao động phổ thông)

FAPV - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nữ Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử (có khu lưu trú)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nữ lắp ráp điện tử ( lao động phổ thông)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Cong ty TNHH DV Sai Gon Works - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất,lắp ráp điện tử

Cong ty tnhh Ha Noi Doo Sung tech - Bắc Ninh

Nữ lắp ráp linh kiện điện tử

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp linh kiện - điện tử

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>