2105  

việc làm lap rap dien tu

  

Công nhân lắp ráp điện tử

Cong Ty Dien Tu cua Nhat Ban - Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lao động phổ thông-lắp ráp điện tử (không cần kinh nghiệm)

Cong ty TNHH Cong nghe dien tu Thanh Son - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lao động phổ thông- lắp ráp điện tử

Cong ty TNHH Cong nghe dien tu Thanh Son - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân lắp ráp điện tử 18

Cong Ty Dien Tu cua Nhat Ban - Nhật Bản - Tiền Giang

Công nhân chuyên sản suất lắp ráp linh kiện điện - điện tử

Cong ty TNHH dau tu TM va DV Song Kim - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Lao Động Phổ Thông Lắp Ráp Điện Tử

Cong ty TNHH Hung Loa Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Lắp Ráp Điện Tử

Tp Hồ Chí Minh

Lao Động Phổ Thông Lắp Ráp Điện Tử

Bến Tre - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Lắp Ráp Điện Tử

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lắp Ráp Điện Tử

Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử

Cong ty TNHH Dich vu Hai Ngoc - Tp Hồ Chí Minh - 3.025.000₫ một tháng

Nhân Viên Lắp Ráp Điện Tử

Cong Ty VNPT Technology - Hà Nội

Nữ lắp ráp linh kiện điện tử ( lao động phổ thông)

FAPV - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân nữ lắp ráp điện tử

Cong ty TNHH Heasung Tech Viet Nam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nữ lắp ráp điện tử ( lao động phổ thông)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Cong ty TNHH DV Sai Gon Works - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nữ lắp ráp linh kiện điện tử

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử (có khu lưu trú)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nữ Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân Nữ lắp ráp điện tử tại Cụm CN Nội Hoàng Bắc Giang

Cong ty TNHH Heasung Tech Viet Nam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>