2867  

việc làm lap rap dien tu

  

Nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử

CONG TY TNHH DIEN- DIEN TU THANH KHANG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử

Cong ty TNHH Dien Tu Hoang Phat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử

Cong Ty Dien Tu Vien Thong Thanh Binh Tan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Hành Bảo Trì - Lắp Ráp Điện Tử

Cong Ty TNHH Dien Co Tan Thanh - Vinh

Nhân viên lắp ráp tủ điện 27

Cong ty TNHH Thuong Mai Dien Dong Nam A - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân láp ráp tủ bảng điện

Cong ty TNHH Thiet bi dien Sang Trong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân láp ráp tủ bảng điện

Cong ty TNHH Thiet bi dien Sang Trong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp linh kiện điện tử

Cong ty kinh doanh van tai dien may Hoang Hung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp tủ điện hạ thế (có k.nghiệm)

Cong ty co phan Dien Toan Cau (GE Corp.) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì - Lắp ráp điện tử 01

Cong ty TNHH Dien Co Tan Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Nữ lắp ráp điện tử 21

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nữ lắp ráp điện tử 19

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>