2566  

việc làm lap rap dien tu

  

Tuyển nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử

CONG TY CO PHAN DIEN TU - DIEN MAY THANG - Hà Nội - 3.000.000-3.500.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử

CONG TY TNHH DIEN- DIEN TU THANH KHANG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử

Cong ty TNHH Dien Tu Hoang Phat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp Linh Kiện Điện Tử

Cong Ty Dien Tu Vien Thong Thanh Binh Tan - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Lao Động Phổ Thông Lắp Ráp Loa Rời

Cong Ty TNHH Dien Tu Thoi Dai - Việt Nam

Công nhân láp ráp tủ bảng điện

Cong ty TNHH Thiet bi dien Sang Trong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân láp ráp tủ bảng điện

Cong ty TNHH Thiet bi dien Sang Trong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân lắp ráp linh kiện điện tử

Cong ty kinh doanh van tai dien may Hoang Hung - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp mạch điện tử

Cong ty TNHH San Xuat Thuong Mai Dien Hoan Cau - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên vẽ mạch điện bằng orcad, lắp ráp mạch điện tử

Tp Hồ Chí Minh

Cần Tuyển Gấp Nữ Lắp Ráp Điện Tử Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Gấp Nữ Lắp Ráp Điện Tử Lương Cao

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Gấp Nữ Lắp Ráp Điện Tử Lương Cao

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc - Đồng Bằng Sông Cửu Long - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Tp Hồ Chí Minh

tuyển công nhân lắp ráp linh kiện điển tử

Hải Phòng - 3.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa Lắp ráp Điện tử

Cong ty TNHH DV-SX Chien Long - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sửa chữa Lắp ráp Điện tử

Cong ty TNHH DV-SX Chien Long - Tp Hồ Chí Minh

Nữ lắp ráp điện tử 21

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lắp ráp điện tử

Furukawa automotive parts(vietnam) Inc(FAPV) - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>