9209  

việc làm ky su che bien

  

Kỹ sư công nghệ chế biến khoá

Hà Nội

Kỹ Sư Phụ Trách Sản Xuất (Đóng Gói / Chế Biến)

Quảng Ngãi

Kỹ Sư Phụ Trách Sản Xuất (Đóng Gói / Chế Biến)

Quảng Ngãi

Kỹ Sư Phụ Trách Sản Xuất (Đóng Gói / Chế Biến)

Quảng Ngãi

Kỹ Sư Phụ Trách Chế Biến

Bắc Ninh

Kỹ Sư Lâm Nghiệp (ngành Khai Thác Chế Biến Và Ngành Lâm Sinh)

Hà Nội

Kỹ Sư Chế Biến Lâm Sản

Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Chế Biến Lâm Sản

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Chế Biến Lâm Sản

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Kỹ sư chế biến lâm sản

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Chế Biến Lâm Sản

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm Lương Cao

Cong ty TNHH MTV SX TM TP Cong Danh - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Chế Biến Lâm Sản

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Kỹ sư kinh doanh máy chế biến g�

Hà Đông

QC/ Kỹ Sư Chế Biến Thủy Sản

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Chế Biến Gỗ

Hà Nội

Kỹ Sư Phụ Trách Chế Biến

Bắc Ninh

Kỹ Sư Phụ Trách Chế Biến

Bắc Ninh

Kỹ Sư Chế Biến Thức Ăn Thủy

Hải Phòng

Kỹ Sư Chế Biến Gỗ

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>