11321  

việc làm ky su che bien

  

Kỹ sư phụ trách sản xuất (Đóng gói / Chế biến)

Quảng Ngãi

Kỹ sư phụ trách sản xuất (Đóng gói / Chế biến)

Quảng Ngãi

Kỹ sư chế biến gỗ ( kỹ thuật viên vận hành máy)

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Kỹ sư phụ trách sản xuất (Đóng gói / Chế biến)

Quảng Ngãi

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Plây Ku - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Chế Biến Lâm Sản

Hà Nội

Kỹ Sư Phụ Trách Chế Biến

Bắc Ninh

Kỹ sư phụ trách sản xuất (Phụ trách chế biến/Phụ trách đóng gói)

Hà Nội - 500-800 $ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm Lương Cao

Cong ty TNHH MTV SX TM TP Cong Danh - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư chế biến hàng mộc 06

Cong ty TNHH MTV Lam nghiep Binh Thuan - Phan Thiết

Kỹ sư chế biến thực phẩm

Cong ty co phan Hong Lam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Chế Biến Lâm Sản

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Kỹ Sư Chế Biến Lâm Sản

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Chế Biến Lâm Sản

Cong ty CP Go Minh Duong - Bình Dương

Quan hệ đối ngoại - Kỹ Sư Kinh Doanh Máy Chế Biến Gỗ - Lương Cao

CONG TY TNHH MTV THUAN HIEN - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Chế Biến Lâm Sản

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Hà Nội

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Hà Nội

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>