13375  

việc làm ky su che bien

  

Kỹ sư chế biến lâm sản

Cong ty Co phan dau tu Chau Minh Asia - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư lâm nghiệp - chuyên ngành chế biến gỗ

Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai Fico - Hà Nội

Kỹ sư lâm nghiệp - chuyên ngành chế biến gỗ

Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai Fico - Hà Nội

Kỹ sư chế biến dầu cá

Newlife health products - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư hóa chất hoặc kỹ sư chế biến thực phẩm

Cong ty TNHH Tiep Phat - Long An

Kỹ sư nông nghiệp chuyên chế biến lâm sản, KCS, QA, QM, QC

Cong ty CP Tu Van Va Dao Tao ASA Viet - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư nông ngiệp hoặc Công nghệ sinh học, chuyên ngành Chế biến thực phẩm

Biotech jsc - Hà Nội

Australis VN: tuyển 03 kỹ sư chế biến thủy sản [Khánh Hòa]

Việt Linh - Nha Trang - 4.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Chế Biến Gỗ

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Hà Nội

Kỹ Sư Chế Biến Dầu Cá

Bình Dương

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm - Macca

Hà Nội

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Gia Lai

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Gia Lai

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Gia Lai

Kỹ Sư Chế Biến Thực Phẩm

Gia Lai

Kỹ Sư Chế Biến Lâm Sản

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Ngành Chế Biến Thực Phẩm

Hà Nội

Kỹ Sư Công Nghệ Chế Biến

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>