656  

việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Đà Nẵng

  

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ Khu Vực Đà Nẵng

CONG TY TAI CHINH TNHH MOT THANH VIEN QUOC TE - Đà Nẵng

Công Nhân Điện Công Nghiệp

Đà Nẵng

Kỹ Sư Ngành May Công Nghiệp

CONG TY CP KEYHINGE TOYS VIET NAM - Đà Nẵng

NV Kinh Doanh Sản Phẩm Công Nghiệp ( Dầu Nhờn, Thiết Bị Điện)

Đà Nẵng

Kỹ Sư / Thiết Kế May Công Nghiệp

Đà Nẵng

Nhân viên công nghệ thông tin 04

Cong ty Co phan Dich vu Cap treo Ba Na - Đà Nẵng

Nhân viên và 10 cộng tác viên sale website 28

Cong ty TNHH AC SOFT - Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh - Cộng tác viên

Cong ty co phan NPOIL - Đà Nẵng

Công Nhân Sản Xuất Gạch Bông 21

SECOIN DA NANG - Đà Nẵng

Nhân sự - Phụ Trách Công Tác Đào Tạo (training Supervisor/ Manager)

Sun Group - Đà Nẵng

Nhân sự - Trợ Lý Giám Đốc Khu Vực Đà Nẵng

CONG TY TNHH KY THUAT AMO VN - Đà Nẵng

Nhân viên kinh doanh khu vực Miền Trung 1

Cong ty TNHH VINAMASK - Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật khu vực miền Trung

Cong ty co phan che tao may DI AN - Đà Nẵng

Nhân viên phát triển thị trường - khu vực Đà Nẵng và Hà Nội

Cong ty CP Hikoji Viet Nam - Đà Nẵng - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Bộ Phận/Nhân Viên IT - Khu Làng Pháp - Bà Nà Hills

Đà Nẵng

Nhân Viên Pha Chế (Khu Làng Pháp - Bà Nà Hills)

Đà Nẵng

Nhân viên quan hệ Khách Hàng - Khu Làng Pháp - Bà Nà Hills 23

Sun Group - Đà Nẵng

Nhân Viên Tuyển Dụng Khu Vực Miền Trung

Đà Nẵng - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng/Nhân Viên Phụ Trách HCNS ( Khu Làng Pháp - Bà Nà)

Đà Nẵng

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng - Khu Làng Pháp - Bà Nà Hills

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>