Việc làm cong nhan khu cong nghiep tại Đà Nẵng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 505 việc làm  

Bảo Vệ Khu Công Nghiệp Hòa Cầm

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vệ Sinh Công Nghiệp 06 Người

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Đà Nẵng

Trang thiết bị công nghiệp - Công Nhân Cơ Khí - Thợ Phụ

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA KY THUAT - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vệ Sinh Công Nghiệp 06 Người

Đà Nẵng

Kỹ Sư Quản Lý Công Nghiệp Làm Việc Tại Nhà Máy Sợi 3 Người

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Đà Nẵng

Thợ Mộc Ván Gỗ Công Nghiệp

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Quản Lý Công Nghiệp Làm Việc Tại Nhà Máy Sợi 3 Người

Đà Nẵng

Công Nhân May 500 Người

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Đà Nẵng

Công Nhân Gấp Xếp, Đóng Gói 35 Người

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Đà Nẵng

Công Nhân Kiểm Hàng KCS 25 Người

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Đà Nẵng

Công Nhân Cắt 40 Người

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Đà Nẵng

Công Nhân Gấp Xếp, Đóng Gói 35 Người

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Đà Nẵng

Công Nhân Kiểm Hàng KCS 25 Người

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Đà Nẵng

Công Nhân May 500 Người

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Đà Nẵng

Công Nhân Cắt 40 Người

TONG CONG TY CP DET MAY HOA THO - Đà Nẵng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Công Nhân Thi Công Cấp Thoát Nước

Cong ty TNHH Nam Tran - Đà Nẵng - Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Công Nhân Thi Công Cấp Thoát Nước

Cong ty TNHH Nam Tran - Đà Nẵng - Quảng Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất

Cong Ty CP Secoin Da Nang - Đà Nẵng

fpt Telecom Đà Nẵng]- Tuyển Công Nhân Kỹ Thuật Hạ Tầng

Đà Nẵng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất

Đà Nẵng

trang:     1 | 2 | 3    >>