Việc làm tại Sơn Tịnh

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 19 trong 19 việc làm
Xem việc làm mới cho tìm kiếm này qua email
Tạo thông báo

Trợ Lý Giám Sát

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quảng Ngãi - Nhân Viên Thiết Kế

Cong Ty TNHH KIEN TRUC XANH PHUONG HOANG - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng Sơn Tỉnh Điện

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 20.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Thợ Sơn Tĩnh Điện Hcm

Cong Ty Co Phan Co Dien Lanh Dai Viet - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Thợ Sơn Tĩnh Điện Hcm

Cong Ty Co Phan Co Dien Lanh Dai Viet - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ Sơn Tĩnh Điện HCM

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ sơn tĩnh điện và thợ phổ thông

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Tuyển Thợ, Phụ Sơn Tĩnh Điện

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Quảng Ngãi - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện - Công Trình

Cong ty Co phan Co - dien - moi truong - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi - Bình Sơn, Quảng Ngãi 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quảng Ngãi - Nhân Viên Phụ Trách Vật Tư

Cong ty Co phan Co - dien - moi truong - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi - Bình Sơn, Quảng Ngãi 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quảng Ngãi - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty Co phan Co - dien - moi truong - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi - Bình Sơn, Quảng Ngãi 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Sơn (Sơn Nước, Sơn Tĩnh Điện)

Cong ty TNHH Fuji Impulse Vietnam - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản đốc xưởng sơn tỉnh điện

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

CÔNG NHÂN THỢ ĐIỆN

Anh Sơn, Nghệ An - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Thợ Sơn Tĩnh Điện

Cong Ty Co Phan Co Dien Lanh Dai Viet - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản đốc xưởng sơn tĩnh điện

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ sơn tĩnh điện và thợ phổ thông

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Sơn Nước , Thợ Sơn Tĩnh Điện

Cong ty TNHH Fuji Impulse Vietnam - Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng Sơn Tỉnh Điện

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 20.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tại Sơn Tịnh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.