Việc làm tại Hải Hà

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 49 việc làm  

Tuyển gấp lái xe

Hải Hà, Quảng Ninh

Chuyên Viên Tính Lương Phòng Nhân Sự (kế Toán/tiếng Trung )

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thư Ký, Trợ Lý Văn Phòng Giảm Đốc, Tổng Gđ

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua - Xuất Nhập Khẩu

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung/ Trợ Lý/ Thư Kí

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Hà, Quảng Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính/ Phòng Nhân Sự

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp/ Kế Toán Viên

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Công Nghệ May

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng

Hải Hà, Quảng Ninh

Thư Kí Văn Phòng Tổng

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng / Trợ Lý/ Thư Kí Biết Tiếng Trung

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thư Kí Văn Phòng Tổng

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Thu Mua xuất Nhập Khẩu

Hải Hà, Quảng Ninh

Nhân Viên Xuất Thu Mua

Hải Hà, Quảng Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Hà, Quảng Ninh

Giáo Viên Kỹ Năng Sống

Hải Hà, Quảng Ninh

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tại Hải Hà
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>