Việc làm tại Hải An

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 79 việc làm
Xem việc làm mới cho tìm kiếm này qua email
Thiết lập thông báo

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật

5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân phụ sofa

Hải An, Hải Phòng - Đông Hải, Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh

Phiên Dịch Tiếng Hàn, Tiếng Trung

5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật

7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nhân phụ mộc

Hải An, Hải Phòng - Đông Hải, Bạc Liêu

Thư Ký Kinh Doanh

Công nhân lắp ráp

Hải An, Hải Phòng - Đông Hải, Bạc Liêu

Kê Toán Viên

Hải An, Hải Phòng - Đông Hải, Bạc Liêu
3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân dán si (1 thợ chính, 1 thợ phụ)

Hải An, Hải Phòng - Đông Hải, Bạc Liêu

Công nhân sơn

Hải An, Hải Phòng - Đông Hải, Bạc Liêu

Nhân Viên Văn Phòng

Công Nhân Xếp Dỡ Container

Hải An, Hải Phòng - Đông Hải, Bạc Liêu
7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Gas

5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật

5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Viên

Hải An, Hải Phòng - Đông Hải, Bạc Liêu
3.000.000-5.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

Vinh, Nghệ An - Hải An, Hải Phòng
4.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

Vinh, Nghệ An - Hải An, Hải Phòng
4.000.000₫ một tháng
Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tại Hải An
Thiết lập thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>