Việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Đông Bắc Bộ

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 34 việc làm
Xem việc làm mới cho tìm kiếm này qua email
Thiết lập thông báo

Quản Lý Chất Lượng

12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Chất Lượng Hàng May Mặc/ QA Manager (Up to 1500$)

Van Phong KRD Import LTD
1.500 $ một tháng

Trưởng Phòng QC

Nhân Viên Phụ Trách ISO Và Hệ Thống

Nhân Viên QC

5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC / KCS

5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng QC

Nhân Viên Phụ Trách ISO Và Hệ Thống

Trưởng Phòng Kiểm Tra Chất Lượng

15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

Hà Nam - Đồng Văn, Hà Giang

Quản Lý Chất Lượng

Thái Nguyên] Nhân Viên QC Tiềm Năng

Nhân Viên QC

Thygesen Textile Vietnam

Nhân Viên Chất Lượng Iso

NHÂN VIÊN Phòng QC - Phụ Trách ISO

NHÂN VIÊN Phòng QC - Phụ Trách ISO

Trưởng Phòng QC

Trưởng Nhóm QC (Hà Nội, Phú Thọ)

Thygesen Textile Vietnam
Hà Nội - Phú Thọ, Phú Thọ

Quản Lý Chất Lượng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Đông Bắc Bộ
Thiết lập thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 >>