Các tìm kiếm gần nhất
Xem việc làm mới cho tìm kiếm này qua email
Thiết lập thông báo
Từ Khóa
Địa Điểm
 

Việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Trung Bộ

1 đến 20 trong 35 việc làm

Nhân viên kiểm soát chất lượng

5.000.000₫ một tháng
Ứng tuyển Dễ dàng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (qc)

Đức Thọ, Hà Tĩnh - Từ Liêm, Hà Nội
5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc - Quản Trị Hệ Thống Quản Lý ISO

Nhân Viên KCS

Vinh, Nghệ An - Nha Trang, Khánh Hòa
5.000.000-7.000.000₫ một tháng

QA Staff

Reeracoen

Quản Lý Chất Lượng QA, QC

Nhân Viên QA/ QC

5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên ISO 9001

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

QA Leader

Reeracoen

Nhân Viên QC (Tiếng Nhật N2 - Hà Nội/Thanh Hóa - Không Kinh Nghiệm OK)

Hà Nội - Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nhân Viên QA

Nhân Viên QA

06 Nhân Viên QA - QA Manager/ Staff (May Mặc)

Cong Ty TNHH Sangwoo Viet Nam

QA Manager

Nhân Viên Iso (mảng Sản Xuất)

12.000.000-15.000.000₫ một tháng

QA Manager

Reeracoen

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Vĩnh Lộc, Thanh Hóa - Lộc Bình, Lạng Sơn
12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

QA Manager

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Bắc Trung Bộ
Thiết lập thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 >>