Việc làm ngành Nhân Sự tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 95 việc làm  

OCEAN EDU - Bắc Ninh] Chuyên Viên Đào Tạo

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính-nhân Sự

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Nhân Sự

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Tuyển Dụng

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự

Quế Võ, Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - [Fujiton] Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty Co Phan Ton Ma Mau Fujiton - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Bắc Ninh

OCEAN EDU - Từ Sơn, Bắc Ninh] Chuyên Viên Đào Tạo

Từ Sơn, Bắc Ninh

Luật/Pháp lý - [Fujiton] Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự - Bắc Ninh

Cong Ty Co Phan Ton Ma Mau Fujiton - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

OCEAN EDU - Bắc Ninh] Chuyên Viên Đào Tạo

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự - Đào Tạo

Từ Sơn, Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm ngành Nhân Sự tại Bắc Ninh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>