Các tìm kiếm gần nhất
Xem việc làm mới cho tìm kiếm này qua email
Thiết lập thông báo
Từ Khóa
Địa Điểm
 

Việc làm ngành Ngành Công

1 đến 11 trong 11 việc làm

Chuyên viên hỗ trợ Tổng hợp (Government reg + payment and promotion executive)

Mới
12.000.000-16.000.000₫ một tháng

Business Support/ Public Affair Assistant

Nhân Viên Công Cộng (Ca Đêm)

3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Công Cộng

3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên hỗ trợ Tổng hợp (Government reg + payment and promotion executive)

12.000.000₫ một tháng

External Affair and Government Relations Manager

Bosch
Ứng tuyển Dễ dàng

Public Affairs Manager

Abbott

External Affair and Government Relations Manager

Bosch

Government Affairs Manager

Robert Walters

Director, Government Engagement

Public & Government Affairs Manager

2.500-3.000 $ một năm
Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm ngành Ngành Công tại Việt Nam
Thiết lập thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.