Việc làm ngành Dầu Khí - Khai Thác Mỏ tại Đông Bắc Bộ

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 5 trong 5 việc làm
Xem việc làm mới cho tìm kiếm này qua email
Thiết lập thông báo

Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Đá

Cong Ty Co Phan Dau Tu Bao Lai

Giám Đốc Mỏ

Tuyển Kỹ Sư Khai Thác Mỏ Hầm Lò

Cong ty CP Khoang san Bac Kan
10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Mỏ

Nhân Viên Điện

7.000.000-10.000.000₫ một tháng
Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm ngành Dầu Khí - Khai Thác Mỏ tại Đông Bắc Bộ
Thiết lập thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.