Các tìm kiếm gần nhất
Xem việc làm mới cho tìm kiếm này qua email
Thiết lập thông báo
Từ Khóa
Địa Điểm
 

Việc làm ngành Dầu Khí - Khai Thác Mỏ

1 đến 20 trong 110 việc làm

SAFETY ENGINEER( SOLAR POWER) (Mới)

550-650 $ một tháng
Ứng tuyển Dễ dàng

Nhân Viên Điện Tự Động (Mới)

Ứng tuyển Dễ dàng

Nhân Viên Điện - Cơ Điện

7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điện Lạnh

Nhân Viên Điện Công Nghiệp

7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Leader of Instrument Technician (Oil & Gas, 1200USD, NN7450)

1.000-1.200 $ một tháng
Ứng tuyển Dễ dàng

Nhân Viên Điện Khí

Business Development Manager - Palm/ Seed/ Sunflower Oil ($2,000 - $4,000)

Navigos Search

Nhân Viên Điện Lạnh

7.000.000-10.000.000₫ một tháng
Ứng tuyển Dễ dàng

Nhân Viên Điện - Điện Lạnh - Điện Nước

7.000.000-10.000.000₫ một tháng
Ứng tuyển Dễ dàng

Nhân Viên Điện Công Nghiệp (đồng Nai)

Sales Manager | Trưởng Phòng Kinh Doanh (Oil & Gas, 2000USD, SN7128)

Ứng tuyển Dễ dàng

Nhân Viên Điện/ Điện Tử/ Điện Lạnh

7.000.000-10.000.000₫ một tháng

BUSINESS DEVELOPER (District 9) - Air Gas Industrial - Attractive Salary

Ứng tuyển Dễ dàng

Instrument Supervisor (Oil&Gas, $2000, JH7371)

HRchannels

Sales Staff | Nhân Viên Kinh Doanh (Gas, 700USD, IR7336)

500-700 $ một tháng
Ứng tuyển Dễ dàng

Nhân Viên Điện Tử Phòng Cad/Cam

7.000.000-12.000.000₫ một tháng
Ứng tuyển Dễ dàng

Nhân Viên Điện Tử

7.000.000-12.000.000₫ một tháng
Ứng tuyển Dễ dàng

Nhân Viên Điện Lạnh

7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điện Nước

7.000.000-10.000.000₫ một tháng
Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm ngành Dầu Khí - Khai Thác Mỏ tại Việt Nam
Thiết lập thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>