Việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Hưng Yên

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 105 việc làm  

Nhân Viên Dịch Vụ Dự Án (hưng Yên) Tuyển Gấp

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn Thu Nhập 1000 - 12000 Đô

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật Chuyên Ngành Xây Dựng

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Dự Án Hưng Yên

Hưng Yên

Licogi 18.3 Tuyển Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

(Rất gấp) Phiên dịch tiếng Nhật (N2 hoặc N3, Hưng Yên)

Hưng Yên - 500-700 $ một tháng

Phiên dịch tiếng trung

Hà Nội - Hưng Yên - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Biên phiên dịch tiếng Nhật N2 (Hưng Yên_HT004)

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Anh Xây Dựng

Hưng Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tiếng Trung

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

phiên dịch viên tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm ngành Biên Phiên Dịch tại Hưng Yên
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>