Việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 3129 việc làm
Xem việc làm mới cho tìm kiếm này qua email
Thiết lập thông báo

Nhân Viên QC

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QA QC Ngành May

Nhân Viên Thu Mua -kiềm Tra Chất Lượng Hàng

QA Manager - Working In Nhon Trach/Trưởng Phòng QLCL-Premier Elastic VN

Nhân Viên Quản Lí Chất Lượng Cuộc Gọi (CS-Quality Control)

7.000.000₫ một tháng

Quản Lý QA-qc

Nhân Viên Kỹ Thuật, Quản Lý Nhóm QA/QC

15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tư Vấn Hỗ Trợ áp Dụng Iso

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng

7.000.000-10.000.000₫ một tháng

HCM] QA Team Leader - Micro And Sensory

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Vinh, Nghệ An - Nha Trang, Khánh Hòa

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (qc)

Nhân viên QC

7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư QC/QS Công Trường

10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Chất Lượng

Cong ty TNHH Triumph International Viet Nam
5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng

CONG TY TNHH NHUA AN LAP
Hà Nội - Lâm Hà, Lâm Đồng
7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

CONG TY TNHH KY THUAT CO KHI A CHAU
7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Chất Lượng

7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chất Lượng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm ngành Quản Lý Chất Lượng tại Việt Nam
Thiết lập thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>