Việc làm tuyen dung nganh co khi tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1446 việc làm  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Qc (Ngành Cơ Khí)

CONG TY TNHH PMAS - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Qc (Ngành Cơ Khí)

CONG TY TNHH PMAS - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Sơn Sắt

Cong ty TNHH LI KOO - Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Qc (Ngành Cơ Khí)

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QA/ QC ( Chuyên Ngành Cơ Khí _chế Tạo)

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Qc (Ngành Cơ Khí)

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

【QC- スタッフ】Nhân Viên Kiểm Tra (Qc) Ngành Cơ Khí Kỹ Thuật - Việc Làm Tiếng Nhật - Bình Dương

Bình Dương

Kinh doanh - Cộng Tác Viên Kinh Doanh Ngành Sơn Xây Dựng (Có Lương)

CONG TY CO PHAN KAPAL VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 3.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Nghiên Cứu Hệ Thống Nhà Thông Minh

Cong ty Co phan Giai phap Co Dien MES - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Vận Hành Máy - Mỹ Phước - Bình Dương

Cong ty Co Phan Bao Bi Bien Hoa - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc

CTY Co Phan Ky Nghe Viet Star - Đồng Nai - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Kỹ Thuật

Cong ty Co phan thep Nam Kim - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Vận Hành Máy - Mỹ Phước - Bình Dương

Cong ty Co Phan Bao Bi Bien Hoa - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Thiết Kế Phần Cứng

Cong ty Co phan Giai phap Co Dien MES - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tổ Trưởng Máy In

Cong ty TNHH TM DV Tan Hiep Phat - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí

Cong ty TNHH SX TM XD Dien Bich Hanh ( - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kế Hoạch

Cong ty TNHH SX TM XD Dien Bich Hanh ( - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Cơ Khí, Nhân Viên Cơ Điện

CN CONG TY CP DT & TM DIC - Bình Phước - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành, Set Up Máy Cnc

CONG TY TNHH PMAS - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nv Vận Hành, Set Up Máy Cnc

CONG TY TNHH PMAS - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tuyen dung nganh co khi tại Bình Dương
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>