Việc làm tuyen dung cong chuc tại Ninh Thuận

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Ninh Thuận

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 48 việc làm  

Xây dựng - Kỹ Sư Công Trình - Cầu Đường

CONG TY CO PHAN DAU TU - XAY DUNG - - Ninh Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CO PHAN DAU TU - XAY DUNG - - Ninh Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Công Trình - Cầu Đường

CONG TY CO PHAN DAU TU - XAY DUNG - - Ninh Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Trình - Cầu Đường

Ninh Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Công Ty Phụ Trách Kỹ Thuật- Sản Xuất

Ninh Thuận

Kỹ Sư Công Nghệ Môi Trường / Chuyên Ngành Phân Bón / Xử Lý Chất Thải

Ninh Thuận

Thiên Phú VN: Tuyển 10 nhân viên thị trường, 02 trưởng khu vực [Miền Tây]

Việt Linh - Ninh Hải, Ninh Thuận - 8.000.000₫ một tháng

Tuyển 10 nhân viên thị trường, 02 trưởng khu vực [Miền Tây]

Việt Linh - Ninh Hải, Ninh Thuận - 8.000.000₫ một tháng

Tuyển 1 kỹ sư thủy sản - Sales supervisor [Ninh Thuận]

Việt Linh - Ninh Thuận

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Nhà Thuốc Tại Miền Trung

Cong ty Nga Viet - Quảng Nam - Ninh Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý QC

Ninh Thuận

Giám Sát Bán Hàng ( Khu Vực Khánh Hòa - Ninh Thuận)

Ninh Thuận - Khánh Hòa - 7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN GIỚI THIỆU ĐIỂM DỊCH VỤ KÊNH XE MÁY TẠI NINH THUẬN

Ninh Thuận

Quản Lý CTPAT (Chương Trình An Ninh Hải Quan)

Ninh Hải, Ninh Thuận - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

THƯ KÝ HÀNH CHÍNH / THƯ KÝ PHÒNG - NINH THUẬN

Ninh Thuận

Chuyên Viên Điều Tra An Ninh (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Bình)

Ninh Thuận - Khánh Hòa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân

Thanh Sơn, Phú Thọ - Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - 20.000.000-30.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Thanh Sơn, Phú Thọ - Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - 20.000.000-30.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự

Thanh Sơn, Phú Thọ - Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận - 20.000.000-30.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Điều Tra An Ninh (Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Bình)

HD SAISON FINANCE CO.,LTD - Ninh Thuận - Khánh Hòa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tuyen dung cong chuc tại Ninh Thuận
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>