Việc làm tieng trung tại Quảng Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 300 việc làm  

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Trung

Hạ Long, Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng / Trợ Lý/ Thư Kí Biết Tiếng Trung

Hải Hà, Quảng Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hạ Long, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Móng Cái, Quảng Ninh

Thư Ký ( Biết Tiếng Trung)

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng / Trợ Lý/ Thư Kí Biết Tiếng Trung

Hải Hà, Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hạ Long, Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng / Trợ Lý/ Thư Kí Biết Tiếng Trung

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-13.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Anh

Hạ Long, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hạ Long, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hạ Long, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp/ Kế Toán Viên Biết Tiếng Trung

Hải Hà, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Trung

Hạ Long, Quảng Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Móng Cái, Quảng Ninh

Giáo Viên Tiếng Trung

Hạ Long, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Móng Cái, Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Trung Tâm Anh Ngữ Tại Quảng Ninh

Quảng Ninh

Anh Ngữ Bigben Hạ Long Tuyển Giáo Viên Tiếng Anh Fulltime

Hạ Long, Quảng Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tieng trung tại Quảng Ninh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>