Việc làm tien cnc tại Bình Dương

Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 136 việc làm  

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ Ở Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Xay Dung AUSABACO - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Vận Hành Máy Tiện Cnc, Máy Phay Cnc

Bình Dương - 7.000.000-4.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiện CNC

Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện, Phay CNC

Bình Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện CNC, Máy Phay CNC

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nam Vận Hành Máy Tiện, Máy Phay Cnc

Cong Ty TNHH Co Khi Hoang Vy - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đứng Máy CNC (tiện/phay)

Bình Dương

Thợ Cơ Khí CNC, Tiện, Phay Cơ ở Bình Dương

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ Ở Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Xay Dung AUSABACO - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ Ở Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Xay Dung AUSABACO - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Thợ Cơ Khí Cnc, Tiện, Phay Cơ Ở Bình Dương

Cong Ty TNHH MTV Co Khi Xay Dung AUSABACO - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

【機械技術者】Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện CNC - Việc Làm Tiếng Nhật - Bình Dương

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tiện CNC

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Tiện

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Tiện

Bình Dương

Nhân viên setup Máy Phay Cnc

Bình Dương

Nhân Viên Set Up, Vận Hành Máy CNC

Bình Dương

Nhân Viên Set Up, Vận Hành Máy CNC

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Đứng Máy Cnc - Làm Tại Bình Dương

Cong Ty TNHH Co Khi Chinh Xac Hi - Ta - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Đứng Máy Cnc - Làm Việc Bình Dương

Cong Ty TNHH Co Khi Chinh Xac Hi - Ta - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm tien cnc tại Bình Dương
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>