Việc làm thuy san tại An Giang

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 16 trong 16 việc làm  

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thuỷ Sản - Khu Vực Miền Tây

An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

02 Giám Đốc KD Vùng Thức ăn Thủy Sản Khu Vực Đbscl

An Giang

Trưởng Phòng KD- KT Và Phát Triển Sản Phẩm Thủy Sản

An Giang

Trưởng Vùng KD Thuốc Bvtv, Phân Bón, Nuôi Trồng Thủy Sản Và Thú Y

An Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Bvtv, Phân Bón, Nuôi Trồng Thủy Sản Và Thú Y

An Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh ( Lĩnh Vực Ngành Thủy Sản)

An Giang

Cán bộ Phòng dự án (Phụ trách hồ sơ thanh - quyết toán công trình)

Tat ca Muc luong - An Phú, An Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên Pháp Lý Dự Án

Long Xuyên, An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

An Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường Nằm Vùng

An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thương Mại

An Giang

Nhân Viên Kế Toán

An Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối

An Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

An Giang - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tín Dụng

An Giang - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm thuy san tại An Giang
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.