Việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 387 việc làm  

Thông Dịch Tiếng Trung

Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Biên Phiên Dịch Tiếng Trung - Đồng Nai

Trung Đông - Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Đồng Nai

NHÂN VIÊN BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Đồng Nai

Trợ Lý Sản Xuất Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật - Nhơn Trạch (Tiếng Nhật N3)

Nhơn Trạch, Đồng Nai

Trợ Lý Sản Xuất Kiêm Thông Dịch Tiếng Nhật - Nhơn Trạch (Tiếng Nhật N3)

Nhơn Trạch, Đồng Nai

Thông dịch tiếng Nhật tại Đồng Nai

Đồng Nai

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT N3 TẠI KCN NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI (NA)

Nhơn Trạch, Đồng Nai

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Đồng Nai

Thông phiên dịch tiếng Nhật- Đồng Nai (NH)

Đồng Nai

THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT CÔNG TY DƯỢC - ĐỒNG NAI (TN)

Biên Hòa, Đồng Nai

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Đồng Nai

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Đồng Nai - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng Thông dịch tiếng Nhật

Đồng Nai - 350-500 $ một tháng

ID283-HCM] [TUYỂN GẤP] [Lương thử việc 100%] Thông dịch tiếng Nhật - 800usd

Đồng Nai - 800 $ một tháng

ID20732K] THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT

Long Thành, Đồng Nai - 500-800 $ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật - Nhơn Trạch (N3~N2)

Nhơn Trạch, Đồng Nai

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Đồng Nai

Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật - Long Thành, Đồng Nai

Long Thành, Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm thong dich tieng trung tại Đồng Nai
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>