Việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 265 việc làm  

Biên Phiên dịch Tiếng Anh/Tiếng Trung (10-15 triệu)

Hà Nội - Yên Phong, Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch (thành Thạo Tiếng Anh Hoặc Trung)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung, Hàn

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung/ Anh-trung

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung, Hàn

Bắc Ninh

Phiên Dịch Nam, Tiếng Trung, Đi Làm Ngay

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm thong dich tieng trung tại Bắc Ninh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>