Việc làm thi tuyen cong chuc tại Lai Châu

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 11 trong 11 việc làm  

Cửa Hàng Trưởng / Quản Lý Siêu Thị FPT Tại Lai Châu

Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng / Quản Lý Siêu Thị FPT Tại Lai Châu

Lai Châu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Công Trình Dân Dụng và Công Nghiệp

Tap Doan Hung Hai - Hà Nội - Lai Châu, Lai Châu - 18.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Đốc Miền, Giám Sát Bán Hàng

Lai Châu, Lai Châu

Kỹ Sư Điện Vận Hành Nhà Máy Thủy Điện

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu, Lai Châu

Chuyên viên Kế toán

Điện Biên, Điện Biên - Lai Châu, Lai Châu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Miền, Giám Sát Bán Hàng

Lai Châu, Lai Châu

Giám Đốc Miền, Giám Sát Bán Hàng

Lai Châu, Lai Châu

Giám Đốc Miền, Giám Sát Bán Hàng

Lai Châu, Lai Châu

Chuyên viên Kế toan

Điện Biên, Điện Biên - Lai Châu, Lai Châu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Lai Châu, Lai Châu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm thi tuyen cong chuc tại Lai Châu
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.