Việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

Các tìm kiếm gần nhất
Các khu vực
1 đến 20 trong 577 việc làm
Xem việc làm mới cho tìm kiếm này qua email
Tạo thông báo

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh, Bắc Ninh 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh, Bắc Ninh

Nhân Viên Thủ Quỹ Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kho Thiết Bị Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh, Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh, Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếng Trung Biết Kỹ Thuật

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh, Bắc Ninh

Nhân Viên Trợ Lý Biết Tiếng Trung Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh, Bắc Ninh

Nhân Viên Kho Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh, Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh- Nhân Viên Bán Hàng ưu Tiên Biết Tiếng Anh ( Tiếng Hàn)

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung ( Nam)

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Anh

Bắc Ninh, Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh, Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh, Bắc Ninh 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Hành Chính - Nhân Sự ( Biết Tiếng Hàn)

Cong Ty TNHH Finetek Viet Nam - Bắc Ninh, Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng (Ưu Tiên Biết Tiếng Anh / Tiếng Hàn)

Bắc Ninh, Bắc Ninh

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>