Việc làm le tan tại Đà Lạt

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 116 việc làm  

Trợ Lý Trưởng Bộ Phận Lễ Tân (Assistant Front Office Manager)

Đà Lạt, Lâm Đồng

Nhân viên Lễ Tân (Receptionist)

Đà Lạt, Lâm Đồng

Lễ Tân Ca Ngày (7h sáng --> 5h chiều)

Đà Lạt, Lâm Đồng

Lễ Tân Ca Đêm (5h chiều --> 7h sáng)

Đà Lạt, Lâm Đồng

Nhân Viên Lễ Tân

Đà Lạt, Lâm Đồng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát lễ tân

Đà Lạt, Lâm Đồng

Lễ Tân Đêm

Đà Lạt, Lâm Đồng

Nhân Viên Lễ Tân

Đà Lạt, Lâm Đồng

Nhân Viên Lễ Tân

Đà Lạt, Lâm Đồng

Nhân viên Lễ Tân

Đà Lạt, Lâm Đồng - 5.000.000₫ một tháng

TRƯỞNG BỘ PHẬN LỄ TÂN

Đà Lạt, Lâm Đồng

Nhân Viên Lễ Tân Tại Đà Lạt

Đà Lạt, Lâm Đồng

GIÁM SÁT LỄ TÂN

Đà Lạt, Lâm Đồng

LỄ TÂN

Đà Lạt, Lâm Đồng

Nhân viên lễ tân ca sáng (Nam/Nữ)

Đà Lạt, Lâm Đồng - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Tại Đà Lạt

Đà Lạt, Lâm Đồng

Nhân viên lễ tân

Đà Lạt, Lâm Đồng - 20.000.000-30.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân

Đà Lạt, Lâm Đồng

Nhân viên Lễ Tân (Nam/nữ)

Đà Lạt, Lâm Đồng - 3.600.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân

Đà Lạt, Lâm Đồng - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm le tan tại Đà Lạt
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>