Việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 327 việc làm  

Hưng Yên]Nữ Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất - Thu Nhập 7 - 10 Triệu

Hưng Yên, Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành Sản Xuất

Hưng Yên, Hưng Yên

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Hưng Yên, Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên, Hưng Yên

Trợ lý Giám đốc Sản xuất Nhà máy

Hưng Yên, Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Hưng Yên] Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất- Thu Nhập 7 - 10 Triệu

Hưng Yên, Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên, Hưng Yên

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội - Hưng Yên, Hưng Yên

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên, Hưng Yên

Hưng Yên] Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất - Thu Nhập 7 - 10 Triệu

Hưng Yên

PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT (Hưng Yên)

Hưng Yên - 600 $ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nội - Hưng Yên, Hưng Yên

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI HƯNG YÊN

Hưng Yên, Hưng Yên

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT LÀM VIỆC TẠI HƯNG YÊN

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên, Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

Hưng Yên, Hưng Yên

Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên, Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm giam doc san xuat tại Hưng Yên
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>