Việc làm biet tieng hoa

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 18447 việc làm
Xem việc làm mới cho tìm kiếm này qua email
Tạo thông báo

Trợ Lý Xuất Nhập Khẩu ( Biết Tiếng Hoa )

Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Chủ Quản Phun Sơn - Biết Tiếng Hoa

CONG TY TNHH WAGON - Đồng Nai - Lâm Đồng

Nhân Viên Kế Toán (ưu Tiên Biết Tiếng Anh / Tiếng Hoa)

Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phiên Dịch_Biết Tiếng Hoa Và Tiếng Nhật

CONG TY TNHH CONG NGHIEP KANG YUAN VIET NAM - Đồng Nai - Lâm Đồng 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG HOA

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Khẩu Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Khẩu Biết Tiếng Hoa

Cong ty Co phan CA PHE HELLO 5 - Tp Hồ Chí Minh 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Xuất Nhập Khẩu ( Biết Tiếng Hoa )

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Trợ Lý Xuất Nhập Khẩu ( Biết Tiếng Hoa )

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Trợ Lý Thu Mua Biết Tiếng Hoa

Bình Dương 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Hoa (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Worldon (Viet Nam) - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TRỢ LÝ CHUYÊN GIA (Biết Tiếng Hoa)

Tây Ninh, Tây Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Bình Dương 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Nội Bộ Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Cong ty Co phan CA PHE HELLO 5 - Tp Hồ Chí Minh 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm biet tieng hoa tại Việt Nam
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>