Các giải pháp của Careerjet để quảng bá quảng cáo tuyển dụng của bạn

Sau khi tuyển dụng của bạn được đăng, hãy tối đa hóa độ hiển thị của chúng bằng cách sử dụng các công cụ quảng cáo thông minh của chúng tôi.
Tăng số lượng đơn đăng ký. Giảm thời gian dành cho việc tuyển dụng.

Easy Boost

  • Chọn quảng cáo tuyển dụng bạn muốn đẩy mạnh
  • Hưởng lợi từ xếp hạng cao nhất trên Careerjet trong 2 tuần
  • Nhận ứng viên ngay lập tức

Phí cố định: 300.000₫ mỗi Quảng cáo Tuyển dụng

Tìm hiểu thêm

Chiến dịch PPC

  • Chỉ trả tiền khi ứng viên nhấp để nộp đơn trực tiếp trên trang web của bạn
  • Xác định và thiết lập các chiến dịch theo mục tiêu và ngân sách hàng tháng của bạn
  • Đặt giá ở mức giá bạn sẵn sàng trả cho mỗi lần nhấp vào đăng ký

Bắt đầu từ 15.000₫ mỗi Lần nhấp

Tìm hiểu thêm

Chiến dịch PPL

  • Chỉ thanh toán cho đơn đăng ký mà bạn nhận được
  • Xác định và thiết lập các chiến dịch theo mục tiêu và ngân sách hàng tháng của bạn
  • Đặt giá ở mức giá bạn sẵn sàng trả mỗi đơn đăng ký

Bắt đầu từ 20.000₫ cho mỗi Đơn đăng ký

Tìm hiểu thêm

Có lập trình

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào để quản lý các chiến dịch của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi .

Khởi động

Gửi trang web của bạn