Câu hỏi thường gặp - Đăng tuyển
Tôi có bị giới hạn số lượng công việc đăng tuyển không?
Bạn không bị giới hạn số lượng công việc đăng tuyển. Nếu bạn có ý định đăng tuyển nhiều hơn một công việc, bạn sẽ được lợi hơn với phương thức tính giá theo gói của chúng tôi.
Careerjet có giảm giá khi đăng tuyển nhiều công việc không?
Nếu bạn có ý định đăng tuyển nhiều hơn một công việc, bạn sẽ được lợi hơn nhờ phương thức tính giá theo gói của chúng tôi.
Tôi có những lựa chọn thanh toán nào?
Khi gửi bài đăng, bạn có thể thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.
Các sản phẩm
ĐĂNG TUYỂN
LẬP CHỈ MỤC CÔNG VIỆC TỰ ĐỘNG
Bạn không tìm thấy thông tin bạn cần?
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đại diện của Careerjet sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn.