Tìm kiếm Hồ Sơ

Kết nối nhanh chóng với hàng nghìn ứng viên đủ điều kiện và liên hệ trực tiếp với họ thông qua Careerjet.

Tuyển dụng nhanh chóng bằng cách tìm kiếm các ứng viên mới trong mọi lĩnh vực và mọi địa điểm.

  • Công cụ tìm kiếm CV dễ sử dụng và trực quan
  • Tìm kiếm theo từ khóa và vị trí
  • Tương tác với những ứng viên hàng đầu chỉ sau vài phút
  • Truy cập không giới hạn trong một khoảng thời gian đã chọn
  • Rút gọn và dễ dàng sắp xếp danh sách ứng viên bằng cách sử dụng thư mục CV

Chọn gói hàng của bạn

Việt Nam

Bạn không tìm thấy thông tin bạn cần?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp được cá nhân hóa cho bạn.