Đối tác ATS tích hợp

Ngày càng có nhiều công ty sử dụng phần mềm ATS (Hệ thống theo dõi ứng viên) để làm cho quy trình Nhân sự của họ hiệu quả hơn.

Cùng với các đối tác ATS tích hợp đầy đủ của chúng tôi, chúng tôi đã hợp lý hóa quy trình nộp đơn đăng ký. Ứng viên có thể nộp đơn đăng ký trên Careerjet mà không cần rời khỏi trang web và đơn đăng ký sẽ được chuyển trực tiếp đến ATS.

Lợi ích của một quy trình nộp đơn đăng ký liền mạch là:

 • Gia tăng đáng kể số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn

 • Giảm đáng kể chi phí tuyển dụng

Đối tác ATS của chúng tôi

 • ApplicantPro
 • Breezy.hr
 • Comeet
 • Greenhouse
 • iCIMS
 • JazzHR
 • Lever
 • Manatal
 • Recruitee
 • SilkRoad
 • SmartRecruiters
 • SuccessFactors
 • Taleo
 • Workable
 • Workday
 • Zoho

Bạn có đại diện cho ATS quan tâm đến việc hợp tác với Careerjet không?

Xem trình bày về quan hệ đối tác của chúng tôi

Bạn có câu hỏi?

Liên Hệ Chúng Tôi