Chính Sách Bảo Mật Của Careerjet

Giới thiệu Careerjet

Liên Hệ Chúng Tôi

Liệt Kê Việc Làm

 Chính Sách Bảo Mật

Từ Khóa
Địa Điểm
 

Chính Sách Bảo Mật Của Careerjet

Bảo vệ sự riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với công ty TNHH Careerjet ("Careerjet"). Chính sách bảo mật này giải thích cách Careerjet thu thập, sử dụng, và tiết lộ các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong khi sử dụng website của công ty-http://www.careerjet.com.vn -(website).

Browse thông tin

Khi bạn sử dụng trang web Careerjet, các máy chủ của chúng tôi có thể thu thập thông tin gián tiếp và tự động về các hoạt động của bạn khi vào thăm trang web, bao gồm các trang bạn xem cũng như số lần xem và thông tin về browser mà bạn đang dùng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đặc định hóa các mặt về kinh nghiệm tìm kiếm việc làm,với mục đích quản trị hệ thống và cải thiện website.

Thông tin cá nhân bạn cung cấp

Nhìn chung, bạn có thể thăm website của chúng tôi mà không cần tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân để xác minh về bản thân bạn. Tuy nhiên, trong một vài mục cụ thể của website này, chúng tôi đề nghị bạn cung cấp các thông tin cá nhân để xác định như tên, địa chỉ email, và hồ sơ của bạn. Các thông tin cá nhân có thể nhận biết của bạn chỉ được dùng để chuyển thông tin hay dịch vụ cụ thể mà bạn đã yêu cầu, vì mục đích quản trị hệ thống và cũng để cải thiện website.

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý của bạn, ví như khi bạn nộp hồ sơ cho nhà tuyển dụng thông qua Careerjet hoặc là muốn các nhà tuyển dụng ó thể tìm kiếm và xem được các hồ sơ đó. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp nhất định,chúng tôi bị buộc phải tiết lộ thông tin cho chính phủ hay các bên thứ ba một cách hợp pháp, và nếu khi Careerjet là một phần của một tổ chức khác, tổ chức đó cũng sẽ có quyền sở hữu những thông tin cá nhân do Careerjet thu thập và có đầy đủ quyền và nghĩa vụ về thông tin cá nhân của bạn như quy định trong chính sách bảo mật.

An ninh

Để giúp bảo vệ tính tuyệt mật cho các thông tin cá nhân, Careerjet sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp với tính nhạy cảm của thông tin. Tuy nhiên, rủi ro an ninh và riêng tư không thể hoàn toàn bị loại bỏ và Careerjet không thể bảo đảm rằng các thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị tiết lộ trong các trường hợp được nêu trong chính sách bảo mật này.

Sửa Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào,và sẽ gửi phần sửa đổi tới địa chỉ email của bạn, hoặc công bố chúng trên website Careerjet.

Câu hỏi?

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo mật này, hãy liên hệ chúng tôi.