93  

việc làm NHAN VIET CO., LTD.

  
Các tìm kiếm gần nhất

CCPP Maintenance Manager

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

Subsea Pipeline Engineer

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

CCPP Maintenance expert

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

Crane operator/winch and rigger

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

Maintenance Manager for CCPP project

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

CCPP Operation expert

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

CCPP Instrumentation and control expert

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

E&I Advisor / Consultant

Nhan Viet Co. Ltd., - Vũng Tàu

Engineering Manager - Jack up Rig (Urgent)

Nhan Viet Co. Ltd., - Vũng Tàu

Drilling Fluids Engineer - Urgent with MI-SWACO experience

Nhan Viet Co. Ltd., - Vũng Tàu

Project Manager - Jackup Rig - Urgent

Nhan Viet Co. Ltd., - Vũng Tàu

Sub-Lead Mechanical Engineer for WHP

Nhan Viet Co. Ltd., - Tp Hồ Chí Minh

Lead E&I working on FPSO/FSO

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

Drilling Fluids Engineer " Urgent (10 vacancies)

Nhan Viet Co Ltd., - Alabama - Vũng Tàu

Telecom Senior Engineer (expat)

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

Offshore Installation manager for Platform

Nhan Viet Co. Ltd - Vũng Tàu

FPSO Designer ( FEED& detail design)

Nhan Viet Co. Ltd - Vũng Tàu

Instrument Commissioning Engineer

nhan Viet Co. Ltd - Vũng Tàu

Senior 3D Model piping Designer

Nhan Viet Co. Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Offshore Installation Manager

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>