88  

việc làm NHAN VIET CO., LTD.

  
Các tìm kiếm gần nhất

Crane operator/winch and rigger

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

CCPP Maintenance Manager

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

CCPP Maintenance expert

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

Maintenance Manager for CCPP project

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

CCPP Operation expert

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

Subsea Pipeline Engineer

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

CCPP Instrumentation and control expert

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

Lead E&I working on FPSO/FSO

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

Drilling Fluids Engineer " Urgent (10 vacancies)

Nhan Viet Co Ltd., - Alabama - Vũng Tàu

Telecom Senior Engineer (expat)

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

FPSO Designer ( FEED& detail design)

Nhan Viet Co. Ltd - Vũng Tàu

Senior 3D Model piping Designer

Nhan Viet Co. Ltd - Tp Hồ Chí Minh

Offshore Installation manager for Platform

Nhan Viet Co. Ltd - Vũng Tàu

Instrument Commissioning Engineer

nhan Viet Co. Ltd - Vũng Tàu

Offshore Structure Design Engineer

Nhan Viet Co. Ltd. - Vũng Tàu

Mechanical Draftsman in the Oil & Gas industry

Nhan Viet Co. Ltd. - Vũng Tàu

FPSO Consultant

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

Lead Process Engineer In Refinery

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

Project Cost Control Engineer in the Oil & Gas industry

Nhan Viet Co. Ltd. - Vũng Tàu

Fire Engineer In Refinery

Nhan Viet Co Ltd., - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>