17  

việc làm Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed)

  

Nhân Viên Phòng Mua Hàng/ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Thợ hàn Tig

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Nhân viên Kế hoạch - Chiến lược

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Kỹ sư phát triển phần mềm

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Quản lý/ Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Kỹ sư phát triển phần mềm

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Nhân viên quản lý - phát triển dự án

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Nhân viên lắp ráp

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Kỹ sư vận hành máy tiện CNC

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Nhân viên Service/ Kỹ thuật

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Trưởng phòng quản lý/ Kế toán trưởng

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Quản lý Bộ phận sản xuất - Lắp ráp

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Trợ lý Marketing

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Nhân viên quản lý dự án

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Trưởng phòng Marketing

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Kế toán sản xuất

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội