9  

việc làm Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed)

  

Nhân viên Service/ Kỹ thuật

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Kế toán sản xuất

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Trưởng phòng quản lý/ Kế toán trưởng

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Quản lý/ Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Trưởng phòng Marketing

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trợ Lý Giám Đốc - Sử Dụng Tiếng Hàn

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân viên phòng dự án

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Tp Hồ Chí Minh