12  

việc làm Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed)

  

Nhân Viên Phòng Mua Hàng/ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Khu Vực Hồ Chí Minh

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Service/ Kỹ Thuật

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

NV Kế Toán Sản Xuất

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên Truyền Thông - Quảng Cáo

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên PR, Quảng Cáo

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trưởng Phòng Mua Hàng/ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên Kiểm Chuẩn/ Quality Inspector

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trưởng phòng Xuất nhập khẩu 10

Cong ty Lien doanh Y hoc Viet - Han (VIKOMED) - Hà Nội

Nhân viên phòng dự án

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Tp Hồ Chí Minh

Trợ lý bộ phận sản xuất - lắp ráp

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội