14  

việc làm Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed)

  

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trợ lý Giám đốc - Sử dụng tiếng Hàn 23

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trợ Lý Giám Đốc - Sử Dụng Tiếng Hàn

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên Service/ Kỹ Thuật

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trưởng Phòng Mua Hàng/ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên Phòng Mua Hàng/ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên Kiểm Chuẩn/ Quality Inspector

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Khu Vực Hồ Chí Minh

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Truyền Thông - Quảng Cáo

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên PR, Quảng Cáo

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

NV Kế Toán Sản Xuất

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân viên phòng dự án

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Tp Hồ Chí Minh