8  

việc làm Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed)

  

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trợ Lý Giám Đốc - Sử Dụng Tiếng Hàn

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên Phòng Mua Hàng/ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trưởng phòng quản lý/ Kế toán trưởng

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Quản lý/ Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Kế toán sản xuất

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội