42  

việc làm Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed)

  

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trưởng Phòng Mua Hàng/ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Quản Lý Bộ Phận Sản Xuất - Lắp Ráp

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên Kiểm Chuẩn/ Quality Inspector

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trợ Lý Bộ Phận Lắp Ráp

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trưởng Phòng Kinh Doanh - Khu Vực Hồ Chí Minh

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Service/ Kỹ Thuật

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên Phòng Mua Hàng/ Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân viên phòng Mua hàng/ Xuất nhập khẩu 10

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Nhân viên phòng dự án

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Sư Vận Hành Máy Tiện CNC

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên PR, Quảng Cáo

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Kỹ Sư Phát Triển Phần Mềm

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí

Cong Ty Lien Doanh Y Hoc Viet - Han (Vikomed) - Việt Nam

Trợ lý bộ phận sản xuất - lắp ráp

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Nhân viên lắp ráp

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

Trưởng phòng kinh doanh - Khu vực Hồ Chí Minh

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng mua hàng/ Xuất nhập khẩu

Cong ty Lien Doanh Y Hoc Viet Han (VIKOMED) - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>