4  

việc làm Cong ty Co Phan Tap Doan Thanh Hung

  

Dệt may - Tuyển Thợ May Mẫu Và Thợ Kỹ Thuật Cắt May

Cong ty Co Phan Tap Doan Thanh Hung - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Tuyển Thợ Sơn Và Thợ Gò Ô Tô Tải

Cong ty Co Phan Tap Doan Thanh Hung - Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Cắt May

Cong ty Co Phan Tap Doan Thanh Hung - Hà Nội

Tuyển 01 Trưởng Phòng Thanh Tra - Pháp Chế

Cong ty Co Phan Tap Doan Thanh Hung - Tp Hồ Chí Minh