7  

việc làm Cong ty Co Phan Duoc Pham Glomed

  

Trình Dược Viên OTC Đồng Tháp

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Đồng Tháp

Nhân viên QC (KCN VSip)

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viện Phụ Kho Thời Vụ( 6 Tháng- Lương 3 Triệu Rưỡi)

Cong ty Co Phan Duoc Pham Glomed - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ kho( thời vụ 6 tháng)

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên Hải Dương

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Sale Admin - KCN VSIP 1

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TRÌNH DƯỢC VIÊN - OTC (TOÀN QUỐC)

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm GLOMED - Việt Nam