16  

việc làm Cong Ty Co Phan Duoc Pham Glomed

  

Trình dược viên OTC - miền Trung

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Quảng Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thủ kho nguyên liệu

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược sỹ QA

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược Viên OTC - Thanh Khê

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Đà Nẵng

Nhân viên Kế hoạch

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Thiết kế Bao bì

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên - Quảng Bình

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Quảng Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Tuyển dụng

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thiết Kế

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Glomed - Bình Dương

Nhân viên QA có bằng Dược sĩ Đại học

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TRÌNH DƯỢC VIÊN - OTC (TOÀN QUỐC)

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm GLOMED - Việt Nam

Trưởng nhóm kinh doanh - Đắc Nông, Đắc Lắc

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm GLOMED - Đắc Nông - Đắc Lắc

Trình Dược Viên - OTC ĐÀ NẴNG

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm GLOMED - Đà Nẵng

Trình Dược Viên - OTC HUẾ

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm GLOMED - Huế

Trình Dược Viên - OTC QUẢNG BÌNH

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm GLOMED - Quảng Bình

Kiểm nghiệm viên QC

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Bình Dương