46  

việc làm Cong ty Co phan Duoc pham Glomed

  

Nhân viên giao hàng - thu tiền 22

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Sale admin

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Hà Nội

Trình dược viên

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Nghệ An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Team leader khu vực phía bắc 16

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bắc Ninh

Trình dược viên

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý tỉnh

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Bình Phước - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng Hành chánh - Nhân sự

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương

Team leader khu vực phía bắc

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh - phát triển kinh doanh

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh

Kế toán công nợ. 09

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Hà Nội

Trưởng nhóm kinh doanh

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bắc Giang

Tài xế Dấu D

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Giao hàng - Thu tiền Vũng Tàu

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Vũng Tàu - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Sale admin

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Hà Nội

Nam kế toán công nợ

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Hà Nội

Nam kế toán công nợ 07

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Hà Nội

Nhân viên QC (Nam)

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương

Trình dược viên

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Bình Dương - 10.000.000₫ một tháng

TRÌNH DƯỢC VIÊN - OTC (TOÀN QUỐC)

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm GLOMED - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>