19  

việc làm Cong Ty Co Phan Duoc Pham Glomed

  

Nhân viên du lịch 26

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao nhận

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng nhóm Kinh doanh - OTC các Tỉnh thành (Bắc - Trung - Nam)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Glomed - Hà Nam - Bắc Ninh

Phụ kho Nguyên Liệu 03

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương

Công tác viên OTC 01

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Điện Biên

Brand Manager

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Glomed - Việt Nam

Trưởng Nhóm Kinh Doanh - OTC

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Glomed - Việt Nam

Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Glomed - Việt Nam

Phụ kho dược

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nam Kế toán kho Hà Nội

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Hà Nội

Nhân viên bán hàng

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Đắc Lắc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm bán hàng

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Đắc Lắc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng CN Nha Trang

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Nha Trang

Tuyển gấp Chuyên viên kiểm soát nội bộ

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Tây Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiền lương

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Bình Dương

Nhân viên bán hàng kiêm giao hàng thu tiền

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Đắc Nông - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên tại địa bàn Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đắc Nông

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Đông Nam Bộ