30  

việc làm Cong ty Co phan Duoc pham Glomed

  

Trình Dược Viên - OTC QUẢNG BÌNH

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm GLOMED - Quảng Bình

Kiểm nghiệm viên QC

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Bình Dương

Nghiên cứu viên RD - Dược sĩ Đại học

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương

Nhân viên QA có bằng Dược sĩ Đại học

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương

Trình Dược viên Đắc Lắc

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Đắc Lắc - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thiết kế

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao hàng thu tiền

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Hà Nội

Trưởng nhóm kinh doanh

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Đà Nẵng

Trưởng phòng Hành chánh - Nhân sự

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương

Trưởng phòng Hành chánh - Nhân sự

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Bình Dương

Quản lý tỉnh

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Đắc Lắc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh-chăm sóc KH

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên

Cong ty co phan duoc pham Glomed - Bình Dương

Nhân viên bán thuốc

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Giao hàng thu tiền Đắc Lắc

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Đắc Lắc

Nhân viên Kinh doanh

Cong ty Co phan Duoc pham Glomed - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2    >>