4804  

việc làm ngành Xuất Bản - In Ấn

  

Thợ in lụa, in lưới trên vải

Aoxin.vn - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên tập viên nội dung

Cong ty co phan thuong mai va dich vu truyen - Hà Nội

Biên tập viên mảng thời sự, xã hội tại Hà Nội

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Hà Nội

Biên tập viên

Cong ty CP Sach Thai Ha - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên mảng thời sự, xã hội làm việc tại Hà Nội

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Hà Nội

Biên tập viên dịch bài

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Dai - Hà Nội

BIên tập viên thời trang tại TP.HCM

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên giải trí tại HCM

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên giải trí làm việc tại HCM

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên

Cong ty CP Sach Thai Ha - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên

Cong ty CP Sach Thai Ha - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên chuyên trang Nhạc - Clip.vn

Vega Corporation - Hà Nội

Biên tập viên mảng bóng đá quốc tế tại HN

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Hà Nội

Biên tập viên nội dung - Viết kịch bản

Cong ty Co phan Giai Tri Cau Vong - Trung - Hà Nội

Biên tập viên mảng thời sự, xã hội

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Hà Nội

Trưởng nhóm biên tập âm nhạc

Vega Corporation - Hà Nội

Biên tập viên

Cong ty TNHH THD Canada Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên tập viên dịch bài

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Dai - Hà Nội

TP Maketing online Biên tập web

Cong ty TNHH mot thanh vien DV TM XNK Binh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên tập viên nội dung - Viết kịch bản

Cong ty Co phan Giai Tri Cau Vong - Trung - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>