1421  

việc làm ngành Truyền Thông - Quảng Cáo tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Cộng Tác Viên Quay Phim

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Pr-truyền Thông

Tp Hồ Chí Minh

Account Manager/ Media Manager

Tp Hồ Chí Minh

Sinh Viên Thực Tập - Biên Tập Viên/ Phóng Viên

Tp Hồ Chí Minh

Biên Tập Viên Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Quảng Cáo Báo Chí

Tp Hồ Chí Minh

Senior Copywriter

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Biên Tập Viên, Mc, Trợ Lý Đạo Diễn, Quay Phim

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Dựng Chương Trình Truyền Hình (tv Shows Editing Technician)

Tp Hồ Chí Minh

Phóng Viên, Biên Tập Viên Trang Tin Điện Tử

Tp Hồ Chí Minh

Copywriter

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quảng Cáo

EUROWINDOW - CN.HCM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Âm Thanh Chương Trình Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh

Phóng Viên Viết Báo

Tp Hồ Chí Minh

Phóng Viên Truyền Thông Báo Chí Và Sự Kiện

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phóng Viên Mảng Quốc Tế

Tp Hồ Chí Minh

Biên Tập Viên Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Quảng Cáo Báo Chí - Truyền Hình

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Quảng Cáo Trực Tuyến_ Chi nhánh Hồ Chí Minh

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Dai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quay Phim

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>