20  

việc làm ngành Thực Thi Pháp Luật - An Ninh tại Vĩnh Phúc

  

Nhân Viên Bảo Vệ

Vĩnh Yên

Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh

Cong ty TNHH Hoa sen - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ

Cong ty CP Hong Hac Dai Lai - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên bảo vệ

Cong ty TNHH Dich Vu Bao Ve Dai Viet - Vĩnh Phúc - 2.060.000₫ một tháng

Nhân viên bảo bảo vệ

CONG TY CP DAI VIET TRI TUE - Vĩnh Phúc

Quản lý bảo vệ

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Nhân viên bảo vệ

Cong ty CP o To Truong Hai - CN Vinh - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát bảo vệ

Japfa Comfeed vietnam JSC - Vĩnh Phúc

Giám sát Bảo vệ

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Nhân viên bảo vệ

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Giám sát Bảo vệ tại FDLR

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Giám sát bảo vệ (Làm việc tại Vĩnh Phúc)

Japfa Comfeed vietnam JSC - Vĩnh Phúc

Nhân viên Bảo vệ

Cong ty TNHH Binh Xuyen - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Giám Sát An Ninh

Vĩnh Phúc

Tuyển gấp 06 nhân viên bán xăng dầu,bảo vệ cây xăng

Hà Nội - Vĩnh Yên - 6.000.000₫ một tháng

bao ve,nau bep, don phong

TNHH thanh son - Vĩnh Yên

Bao ve, nau bep

cong ty TNHH thanh son - Vĩnh Yên

Trưởng Phòng An Toàn

Vĩnh Phúc

Bảo vệ khách sạn

Vĩnh Phúc

Tuyển Giám Sát Bảo Vệ Khu Vực Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng