19  

việc làm ngành Thực Thi Pháp Luật - An Ninh tại Vĩnh Phúc

  

Nhân Viên Bảo Vệ Part Time ( Sinh Viên Làm Thêm)

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng An Toàn

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng An Toàn

Vĩnh Phúc

30 bảo vệ chuyên nghiệp (lương cao - có chỗ ở)

Cong ty TNHH Dich vu bao ve Manh Dung - Vĩnh Phúc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ

Cong ty TNHH dich vu bao ve Hoa Sen - - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân Viên An Toàn Lao Động - Môi Trường

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bảo Vệ ở Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng An Toàn

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bảo Vệ Tại Vĩnh Yên

Vĩnh Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Vệ Tại Thị Trấn Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Vệ Tại Kcn Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.500.000₫ một tháng

Giám Sát Bảo Vệ

Vĩnh Phúc

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Vệ Làm Việc Tại Kcn Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Tại Hà Nội,vĩnh Phúc,thái Nguyên

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 5.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Safety Engineer

Vĩnh Phúc - 400-600 $ một tháng

Tuyển Giám Sát Bảo Vệ Khu Vực Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bảo Vệ

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bảo Vệ Nữ Đi Làm Ngay

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ

Vĩnh Phúc