24  

việc làm ngành Thực Thi Pháp Luật - An Ninh tại Vĩnh Phúc

  

Nhân Viên Bảo Vệ Đi Làm Ngay Tại Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 03 nv bán xăng và 02 bảo vệ

Vĩnh Yên

bao ve,nau bep, don phong

TNHH thanh son - Vĩnh Yên

Bao ve, nau bep

cong ty TNHH thanh son - Vĩnh Yên

Tuyển 04 nhân viên bán xăng dầu, bảo vệ

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ ở Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển giám sát bảo vệ khu vực Vĩnh Phúc

Cong ty DV Bao ve Chuyen nghiep Tan Dai Nam - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ ở Vĩnh Phúc

Cong ty DV Bao ve Chuyen nghiep Tan Dai Nam - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ tại Hà Nội, Vĩnh Phúc

Cong ty DV Bao ve Chuyen nghiep Tan Dai Nam - Vĩnh Phúc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 12 nv bán xăng dầu,bảo vệ

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Bảo vệ/Vệ sĩ/An ninh

Cong ty TNHH Hoa sen - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo bảo vệ

CONG TY CP DAI VIET TRI TUE - Vĩnh Phúc

Quản lý bảo vệ

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Nhân viên bảo vệ

Cong ty CP Hong Hac Dai Lai - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát Bảo vệ

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Giám sát bảo vệ (Làm việc tại Vĩnh Phúc)

Japfa Comfeed vietnam JSC - Vĩnh Phúc

Giám sát bảo vệ

Japfa Comfeed vietnam JSC - Vĩnh Phúc

Giám sát Bảo vệ tại FDLR

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

Nhân viên Bảo vệ

Cong ty TNHH Binh Xuyen - Vĩnh Phúc

Nhân viên bảo vệ

Flamingo Dailai Resort - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2    >>