14  

việc làm ngành Thực Thi Pháp Luật - An Ninh tại Vĩnh Phúc

  

HN - tuyển nhân viên bảo vệ làm viêc tại hà nội và vĩnh phúc

Thien Long Vu - Vĩnh Phúc - Hà Nội

Nhân viên bảo vệ

Cong ty trach nhiem huu han dich vu bao ve - Vĩnh Phúc

Nhân viên bảo vệ

Cong ty van tai quoc te Dat Viet - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Bảo Vệ Thực Vật

Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Bảo Vệ Thực Vật

Vĩnh Phúc

Nhân viên bảo vệ; 31

Cong ty TNHH MTV dich vu bao ve Bao An - Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Bảo Vệ Thực Vật

Vĩnh Phúc

Chuyên Viên Bảo Vệ Thực Vật

Vĩnh Phúc

Bảo vệ tòa nhà,Ngân hàng,miễn phí nhà ở,đi làm ngay

CONG TY BAO VE HOA SEN MIEN BAC - Hà Nội - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Safety Engineer

Vĩnh Phúc - 400-600 $ một tháng

Giám Sát Bảo Vệ

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bảo Vệ

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bảo Vệ Tại Vĩnh Yên

Vĩnh Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ tại Vĩnh Yên

Cong ty TNHH dich vu bao ve HDT Viet Nam - Vĩnh Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng