25  

việc làm ngành Thực Thi Pháp Luật - An Ninh tại Vĩnh Phúc

  

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẬP THẠCH - VĨNH PHÚC

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẬP THẠCH - VĨNH PHÚC

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẬP THẠCH - VĨNH PHÚC

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO VỆ SIÊU THỊ TẠI KHU VỰC LẬP THẠCH - VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc

Bảo Vệ/ Đội trưởng tại Hà Nội và Vĩnh Phúc

CONG TY TNHH DICH VU BAO VE THIEN LONG VUONG - Vĩnh Phúc - Hà Nội - 3.600.000-4.800.000₫ một tháng

(GẤP) BẢO VÊ CHUYÊN NGHIỆP BÁ THIỆN - BÌNH XUYÊN - VĨNH PHÚC

Cong ty TNHH Dich vu bao ve thien long vuong - Vĩnh Phúc - 5.000.000₫ một tháng

Bảo vê chuyên nghiệp bá thiện - bình xuyên - vĩnh phúc

Vĩnh Phúc

Bảo vệ chuyên nghiệp

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng An Toàn

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng An Toàn

Vĩnh Phúc

( Gấp) đội trưởng đội bảo vệ khu vực Hà Nội -Vĩnh Phúc

Hà Nội - Vĩnh Phúc

( Gấp) Đội trưởng bảo vệ đi làm ngay khu vực Hà Nội - Vĩnh Phúc

Hà Nội - Vĩnh Phúc

Xăng dầu petrolimex cần tuyển gấp nhân viên bán xăng và bảo vệ

Vĩnh Yên

Tuyển gấp 8 bảo vệ nữ tại Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Bảo Vệ

Vĩnh Phúc

Tuyển Gấp 8 Bảo Vệ Nữ Tại Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Bảo Vệ

Vĩnh Phúc

Giám Sát Bảo Vệ

Vĩnh Phúc

Bảo vệ chuyên nghiệp tại Hà Nội - Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>