1677  

việc làm ngành Thời Trang - Dệt May tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

CHUYỀN TRƯỞNG CHUYÊN SẢN XUẤT HÀNG THỜI TRANG - ĐẦM, VÁY, ÁO KIỂU

Tp Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng chuyền may/Kỹ Thuật chuyền may

Oasis garment co .,ltd (Viet Nam) - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân may

Cong ty TNHH may BH VINA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên tập viên thời trang tại TP.HCM - đi làm ngay

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên thời trang tại TP.HCM - đi làm ngay

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may

Cong ty TNHH SX TM Sunking - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thiết kế giày 20

Cty CP Giay Cao ATTOM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng shop thời trang trẻ em

HANGAKIDS - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên tập viên thời trang tại TP.HCM - đi làm ngay

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Tp Hồ Chí Minh

Tổ trưởng có kinh nghiệm trong ngành thời trang

Cong ty TNHH Son Tung - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên tập viên thời trang tại TP.HCM - đi làm ngay

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên thời trang tại TP.HCM - đi làm ngay

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Tp Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng chuyền may/Kỹ Thuật chuyền may

Oasis garment co .,ltd (Viet Nam) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên may mẫu

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên thời trang tại TP.HCM - đi làm ngay

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên thời trang tại TP.HCM - đi làm ngay

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên thời trang tại TP.HCM - đi làm ngay

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Tp Hồ Chí Minh

Biên tập viên thời trang tại TP.HCM - đi làm ngay

Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng shop thời trang trẻ em 20

HANGAKIDS - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>