476  

việc làm ngành Thép - Kim Loại

  

Thợ nhôm kính lương cao

Cong ty cua Good Windows - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính lương cao

Cong ty cua Good Windows - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính lương cao

Cong ty cua Good Windows - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính lương cao

Cong ty cua Good Windows - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp thợ nhôm kính, thợ nhựa lõi thép lương cao0938872907

Tp Hồ Chí Minh

Thợ hàn sắt - inox

Cong ty TNHH SXTM va Dau tu Bac A - Hà Nội

Thợ hàn sắt - inox

Cong ty TNHH SXTM va Dau tu Bac A - Hà Nội

Thợ nhôm kính

Cong ty co phan san xuat va thuong mai tan - Hà Nội

Thợ nhôm kính lương cao

Cong ty cua Good Windows - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ hàn sắt - inox

Cong ty TNHH SXTM va Dau tu Bac A - Hà Nội

Thợ nhôm kính lương cao

Cong ty cua Good Windows - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính lương cao

Cong ty cua Good Windows - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ nhôm kính

Cong ty co phan san xuat va thuong mai tan - Hà Nội

Thợ hàn sắt - inox

Cong ty TNHH SXTM va Dau tu Bac A - Hà Nội

Thợ nhôm kính lương cao

Cong ty cua Good Windows - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ hàn sắt - inox

Cong ty TNHH SXTM va Dau tu Bac A - Hà Nội

Thợ nhôm kính lương cao

Cong ty cua Good Windows - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ nhôm kính Lương cao 0938872907

Tp Hồ Chí Minh

Thợ hàn sắt - inox

Cong ty TNHH SXTM va Dau tu Bac A - Hà Nội

Thợ nhôm kính lương cao 27

Cong ty cua Good Windows - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>