77  

việc làm tại Vĩnh Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh/Tiếng Hàn/Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Yên

Tuyển Gấp Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Trưởng Phòng Hành Chính

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (IQC, PQC, OQC)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Lễ Tân (Tiếng Anh/ Tiếng Hàn)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Mua Hàng NVL

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Trưởng/phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Vĩnh Yên

Trưởng/phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Vĩnh Yên

Nhân Viên Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Vĩnh Yên

Trưởng/phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Vĩnh Yên

Trưởng Phòng Môi Trường (Tiếng Hàn/Tiếng Anh) 15

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (Tiếng Anh/Tiếng Hàn/Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Nhân Sự

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Nhân Viên Pháp Chế (Tiếng Anh/Tiếng Hàn)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Tổ Trưởng Sửa Hàng (Repair Leader)

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>