18  

việc làm tại Vĩnh Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ thuật viên sản xuất chương trình

Vĩnh Yên

Nhân viên trực phát sóng tín hiệu truyền hình k+

Vĩnh Yên - 6.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Sản Xuất

Vĩnh Yên

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ Địa Bàn Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Ngan Hang Thuong Mai Co Phan Bac A - Vĩnh Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung Kiêm Thu Mua

Vĩnh Yên

Phụ Trách Kinh Doanh

Vĩnh Yên

Nhân viên bảo vệ tại Vĩnh Yên

Cong ty TNHH dich vu bao ve HDT Viet Nam - Vĩnh Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Tại Vĩnh Yên

Vĩnh Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý

Vĩnh Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bếp Phó

Vĩnh Yên

Đầu Bếp Cho Hệ Thống Nhà Hàng

Vĩnh Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Miến Dong

Vĩnh Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng hàn

Vĩnh Yên

Nhân viên kinh doanh

Vĩnh Yên

Nhân viên Quản lý Sản xuất

Vĩnh Yên

Đại Lý Bảo Hiểm Nhân Thọ - NV Kinh Doanh

Vĩnh Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Thương Mại

Vĩnh Yên

Phiên dịch Tiếng trung

Vĩnh Yên