93  

việc làm tại Việt Trì

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Giám Đốc Xí Nghiệp 18

Cong Ty Co Phan Giong Vat Tu Nong Nghiep Cong - Việt Trì

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực

Cong Ty Co Phan Giong Vat Tu Nong Nghiep Cong - Việt Trì

Cán Bộ Kỹ Thuật

Cong Ty Co Phan Giong Vat Tu Nong Nghiep Cong - Việt Trì

Nhân Viên Quản Lý Bán Hàng Khu Vực

Việt Trì

Phó Giám Đốc Sản Xuất - Xí Nghiệp / Trung Tâm Nghiên Cứu

Việt Trì

Nhân Viên Quản Lý Bán Hàng Khu Vực

Việt Trì

Cán Bộ Kỹ Thuật

Việt Trì

Cán Bộ Kỹ Thuật

Việt Trì

Phó Giám Đốc Sản Xuất - Xí Nghiệp / Trung Tâm Nghiên Cứu

Việt Trì

Cán Bộ Kỹ Thuật

Việt Trì

Phó Giám Đốc Xí Nghiệp

Cong Ty Co Phan Giong Vat Tu Nong Nghiep Cong - Việt Trì

Cán Bộ Kỹ Thuật

Việt Trì

Cán Bộ Kỹ Thuật

Việt Trì

Phó Giám Đốc Sản Xuất - Xí Nghiệp / Trung Tâm Nghiên Cứu

Việt Trì

Cán Bộ Kỹ Thuật

Việt Trì

Nhân Viên Quản Lý Bán Hàng Khu Vực

Việt Trì

Nhân Viên Quản Lý Bán Hàng Khu Vực

Việt Trì

Phó Giám Đốc Sản Xuất - Xí Nghiệp / Trung Tâm Nghiên Cứu

Việt Trì

Kinh doanh - Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Chăn, Ga, Gối, Đệm

Tong Cong ty Co phan va Dau tu Vuong Ngoc - Việt Trì - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Việt Trì

trang:     1 | 2 | 3    >>