161  

việc làm tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thợ sơn

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý kỹ thuật xây dựng

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý xây dựng

Trà Vinh - Trung Quốc

Chỉ Huy Trưởng Cầu Đường - Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Trà Vinh

FPT Telecom tuyển Nhân viên Thi công - Bảo trì làm việc tại Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Trà Vinh

FPT Telecom tuyển Nhân viên Kinh Doanh làm việc tại Trà Vinh

Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng Cầu Đường - Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

FPT Telecom tuyển Nhân viên Kinh Doanh làm việc tại Trà Vinh

Trà Vinh

Chỉ Huy Trưởng Cầu Đường - Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Thủ kho

Trà Vinh - Trung Quốc

Kỹ sư trưởng thi công

Trà Vinh - Trung Quốc

Giám đốc kỹ thuật và thiết bị

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý hành chính nền móng

Trà Vinh - Trung Quốc

Giám đốc kế hoạch thi công

Trà Vinh - Trung Quốc

Giám đốc an toàn chất lượng

Trà Vinh - Trung Quốc

Phó giám đốc hành chính

Trà Vinh - Trung Quốc

Giám đốc quản lý hợp đồng xây dựng

Trà Vinh - Trung Quốc

Phó giám đốc an toàn chất lượng

Trà Vinh - Trung Quốc

trang:     1 | 2 | 3    >>