776  

việc làm tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên Bảo vệ tại Thái nguyên 23

Cong ty CPDV Bao ve Ky An - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trưởng Phòng Sơn Vỏ Điện Thoại (coating Manager)

Hansol Electronics Vietnam Co.,ltd - Thái Nguyên

Kế toán chi nhánh

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Thái Nguyên

Nhân viên Bảo vệ tại Thái nguyên

Cong ty CPDV Bao ve Ky An - Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên IT

Thái Nguyên

Nhân viên văn phòng tại HCM

Thái Nguyên - Tp Hồ Chí Minh - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Shop Engineer

Thái Nguyên

Plumbing Engineer

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Sơn Vỏ Điện Thoại (coating Manager)

Thái Nguyên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Thái Nguyên

Nhân viên chăm sóc khách hàng Thái Nguyên

Thái Nguyên - 2.500.000₫ một tháng

TUYỂN Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Logistics Làm Việc Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - 200-250 $ một tháng

HVAC Engineer

Thái Nguyên

Fire Fighting Engineer/ Kỹ Sư Phòng Cháy Chữa Cháy

Thái Nguyên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Plumbing Engineer

Cong Ty TNHH Temsco - Thái Nguyên

Xây dựng - Plumbing Engineer

Cong Ty TNHH Temsco - Thái Nguyên

Xây dựng - Shop Engineer

Cong Ty TNHH Temsco - Thái Nguyên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Shop Engineer

Cong Ty TNHH Temsco - Thái Nguyên

Trưởng ca sản xuất 23

Cong ty Co Phan Dinh Duong Nong Nghiep Quoc Te - Thái Nguyên

Xây dựng - Fire Fighting Engineer/ Kỹ Sư Phòng Cháy Chữa Cháy

Cong Ty TNHH Temsco - Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>