779  

việc làm tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên tư vấn và Marketting 28

Hoc Vien Nghe Thuat Viet Nam - Thái Nguyên

Giám Sát Kinh Doanh

Hà Nội - Thái Nguyên

Tuyển Dụng Trình Dược Viên Thái Nguyên

Thái Nguyên

Nhân viên bán hàng tại Thái Nguyên 28

Cong ty TNHH MTV Blue Exchange - Thái Nguyên

NHÂN VIÊN KINH DOANH (OTC) THÁI NGUYÊN/ SƠN LA

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Viet Duc - Thái Nguyên

Phó phòng cơ khí (Dia Cutting)

Thái Nguyên

Nhân Viên Văn Phòng

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó phòng cơ khí (CNC)

Thái Nguyên

Trưởng Phòng Sản Xuất/lắp Ráp

Thái Nguyên - 1.200-2.000 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (otc) - Khu Vực Thái Nguyên/ Sơn La

Thái Nguyên

C&B Supervisor (for Nui Phao - HC Stacrk Joint Venture)

Thái Nguyên

Accountant (for Nui Phao - HC Stacrk Joint Venture)

Thái Nguyên

CNC Operating Manager/assistant Manager

Hà Nội - Thái Nguyên - 800-2.500 $ một tháng

Phó phòng QC (CNC, Metal, Anodizing)

Thái Nguyên

Phó Phòng kĩ thuật (CAD / CAM)

Thái Nguyên

Jig Designing (cad/cam) Manager/assistant Manager

Hà Nội - Thái Nguyên - 800-2.500 $ một tháng

Kế Toán Trưởng

Thái Nguyên

QC Assistant Manager/manager (10 Pax)

Hà Nội - Thái Nguyên

Phó Phòng (Anodizing)

Thái Nguyên

Tuyển Dụng Trình Dược Viên Thái Nguyên

Cong Ty TNHH Duoc Pham A Au - Thái Nguyên

trang:     1 | 2 | 3    >>