39  

việc làm tại Long Xuyên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Bảo Vệ - Cần Thơ, Long Xuyên

Cần Thơ - Long Xuyên

Nhân viên kinh doanh

Long Xuyên

Nhân viên Bảo Vệ - Cần Thơ, Long Xuyên 04

Cần Thơ - Long Xuyên

Kế Toán Cửa Hàng - PNJ Cần Thơ, Long Xuyên An Giang

Cần Thơ - Long Xuyên

Tư Vấn Viên Bán Hàng - Long Xuyên An Giang

Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng - PNJ Cần Thơ, Long Xuyên

Cần Thơ - Long Xuyên

Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Nông Sản

Long Xuyên

Nhân viên Bảo Vệ - Cần Thơ, Long Xuyên

Cần Thơ - Long Xuyên

Cửa Hàng Trưởng - CN PNJ An Giang

Long Xuyên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Cửa Hàng - PNJ Cần Thơ, Long Xuyên An Giang

Cần Thơ - Long Xuyên

Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Nông Sản

Long Xuyên

Tư Vấn Viên Bán Hàng - Long Xuyên An Giang

Cong ty CP Vang bac da quy Phu Nhuan - Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán Cửa Hàng - PNJ Cần Thơ, Long Xuyên

Cong Ty Co Phan Vang Bac Da quy Phu Nhuan - Cần Thơ - Long Xuyên

Điều Hành Tour Du Lịch

Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo Vệ - Cần Thơ, Long Xuyên

Cong Ty Co Phan Vang Bac Da quy Phu Nhuan - Cần Thơ - Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo Vệ - Cần Thơ, Long Xuyên

Cong Ty Co Phan Vang Bac Da quy Phu Nhuan - Cần Thơ - Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Tại Long Xuyên-an Giang

Long Xuyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng - CN PNJ An Giang

Long Xuyên

Cửa Hàng Trưởng - Thời Trang Ninomaxx Concept Long Xuyên / Cao Lãnh

Thoi Trang Viet - Ninomaxx Concept - Cao Lãnh - Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cửa Hàng Trưởng - Thời Trang Ninomaxx Concept Long Xuyên / Cao Lãnh

Cao Lãnh - Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>